E-nauczanie – zalety

Trudno byłoby znaleźć dziedzinę życia, która oparłaby się pod wpływem nowoczesnych technologii. Świetnym przykładem tego stanu rzeczy może być edukacja, która w ostatnich latach znacznie zmieniła się dzięki wykorzystaniu nowinek technologicznych. Zjawisko te określa się mianem e-learningu, a w języku polskim nazwa ta brzmi e-nauczanie. W wielkim skrócie, polega to na prowadzeniu kursów, szkoleń czy nawet zwykłych, szkolnych lekcji za pośrednictwem internetu i innych elektronicznych środków komunikacji. Pozwala to na lepsze dopasowanie czasu poświęcanego na naukę – uczeń nie musi przebywać w sali lekcyjnej w określonych godzinach, samemu decydując, kiedy zacznie się uczyć. Korzyści, jakie niesie e-nauczanie mogą odczuć także sami nauczyciele bądź osoby prowadzące kursy – dzięki tej metodzie mogą bowiem na bieżąco zapoznawać się z postępami czynionymi przez poszczególnych uczniów, co w warunkach tradycyjnych lekcji jest znacznie bardziej utrudnione. W wielu przypadkach e-learning okazuje się także rozwiązaniem o wiele tańszym – nie potrzeba opłacać bowiem wynajmu sali bądź dojazdu uczniów, co szczególne znaczenia ma na terenach o rzadkim zaludnieniu.

Read More

Oprogramowanie dla szkół – rodzaje

Praca w szkole to naprawdę ciężki kawałek chleba. Pracownicy oświatowi nie tylko muszą radzić sobie z młodzieżą, lecz również po godzinach sprawdzać sprawdziany czy wypisywać różnego rodzaju formularze, świadectwa. Aby ułatwić im pracę stworzono szereg programów do użytku nauczycieli, bibliotekarzy, pracowników zarządzających pracowniami komputerowymi na terenie placówki. Oprogramowanie dla szkół jest na dzień dzisiejszy mocno zróżnicowane, co oznacza, że wyróżnić można wiele różnych programów o różnych zastosowaniach. W Internecie znaleźć można zarówno płatne, jak i darmowe programy dla szkół, dzięki którym można na przykład szybko sporządzić spis pozycji dostępnych na terenie biblioteki, wypełnić świadectwa, wygodnie prowadzić dzienniki, chronić i kontrolować komputery znajdujące się w pracowni IT. Prostsze stanie się również wystawianie oceny opisowej dla uczniów klas 1-3, co zdecydowanie jest zajęciem żmudnym. Oprogramowanie dla szkół daje nauczycielom i innym pracownikom możliwość sprawnej organizacji swojej pracy, co pozwoli przede wszystkim zaoszczędzić na czasie, by móc spędzać chwile poza pracą ze znajomymi i rodziną. Warto sprawdzić, jakie programy dla szkół można pobrać lub nabyć.

Read More

Dzisiejsze dzienniki

Czasy się zmieniają bardzo dynamicznie i wszystko zmienia się z biegiem czasu nie do poznania i to w prawie we wszystkich aspektach życia. Rozmawiając ze starszymi osobami z mojej rodziny, bardzo często słyszałem, że wiele osób w tamtych czasach prowadziło swój dziennik i zapisywało prawie wszystko co działo się w ich życiu. Jest to bardzo fajny pomysł, aby mieć w przyszłości niesamowitą pamiątkę z młodych lat, jednak i to w dzisiejszych czasach się zmienia i ludzie zaczynają prowadzić dziennik elektroniczny, który jest bardzo podobny do tego tradycyjnego, papierowego, jednak w postaci elektronicznej. Inną różnicą jest to, że jest on czytany również przez inne osoby. A osoba prowadząca taki dziennik, który popularnie zwany jest blogiem, może stać się sławna. Bardzo wiele osób właśnie z, potocznie zwanej, blogosfery, znalazło swoje miejsce w mediach i stała się bardzo popularna, a ich kariera rozwija się coraz bardziej i to nie tylko w tym kierunku, ale również w innych. Blogi w Polsce jest coraz więcej i blogowanie staje się coraz bardziej popularne. I bardzo dobrze, bo to świetny sposób na to, aby sobie zapisać swoje życie i mieć świetną pamiątkę chociażby na przyszłość

Read More